Hlášení místního rozhlasu v měsíci červnu 2019

Červen 2019

1. ZO KSČM v Krásném Poli pořádá členskou schůzi, která se uskuteční v úterý 4. června 2019 od 17:00 hodin v Hostinci U Čestmíra. Zveme všechny členy a příznivce.

2. Sbor dobrovolných hasičů v Krásném Poli ve spolupráci s MOb Krásné Pole zve všechny občany na GULÁŠFEST, který se uskuteční v sobotu 8. června 2019 od 14:00 hodin na hřišti TJ SOKOL. Jsou připraveny atrakce a soutěže pro děti, skákací hrady, malování na obličej, jízda na koni a další. Od 20:00 hodin proběhne noční karneval. Vstupné 50,- Kč

3. Vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Krásné Pole - Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava oznamuje všem vlastníkům nemovitostí v k.ú. Krásné Pole, že v tomto k.ú. bude provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize se provádí  v součinnosti s obcí, orgány veřejné moci a podle potřeby s jednotlivými vlastníky. Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován stav předmětů katastru nemovitostí, např. obvody budov, druh a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby. Zásady pro provádění revize údajů katastru jsou stanoveny v § 35 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a § 43 odst. 4 vyhlášky č. 657/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Zástupci katastrálního úřadu budou provádět pochůzky v terénu a zjistí-li nesoulad či změnu v údajích katastru, projednají osobně s vlastníky způsob odstranění nesouladu. V případě nepřítomnosti vlastníka jej písemně katastrální úřad vyzve k předložení příslušných listin dokládajících změnu. Kontakt na zaměstnance provádějící revizi v k.ú. Krásné Pole: Mgr. Hana Přecechtělová, tel: 604 224 105

4. TJ SOKOL Krásné Pole zve všechny příznivce kopané na domácí mistrovské utkání. Budou hrát muži, a to v sobotu 15. června 2019 od 17:00 hodin. Soupeřem bude TJ SOKOL Kozmice.

5. Klub seniorů v Krásném Poli vás zve na oslavu 40. výročí založení klubu, která se uskuteční dne 22. června 2019 od 14:30h ve velkém sále Hostince U Čestmíra. V 16:00 je pro vás připraven hudební pořad s názvem "Žena nejen jedna báseň aneb život není náhoda" v podání sólistky opery a operety paní Zdenky Mervové a básníka, písničkáře a výtvarníka pana Oldřicha Kolovrata. Celým odpolednem vás bude dále provázet hudba v podání pana Štuska. Vstupné 50,- Kč .

6. Tým léta ve spolupráci s MOb Krásné Pole vás zvou na SVATOJÁNSKOU NOC. Akce se uskuteční v pátek 21.6.2019. Sraz lesních bytostí je v 17:00 hodin před budovou radnice, přesun na travnatou plochu za hřištěm TJ SOKOL proběhne v 17:30h. Čeká na vás bohatý program i ohňová show. Občerstvení zajištěno. Nezapomeňte deky, baterky a kouzelnou náladu.

7. Dne 26.6.2019 v době od 8:00h do 14:00h dojde k opravě vodovodního zařízení a odstávce vody v lokalitě Stádlo 308, Pohoří 80, Stádlo 283. Opravu provádí OVAK a.s.