Hlášení místního rozhlasu v měsíci květnu 2021

KVĚTEN 2021

3.5.2021

Oznamujeme občanům, že z důvodu výstavby domu seniorů je od dnešního dne 3.5.2021 do odvolání uzavřen průchod pro pěší přes staveniště. V uličce se bude provádět výkop pro přeložku podzemního vedení, hrozí tudíž nebezpečí pádu. Žádáme proto občany o striktní dodržování tohoto zákazu. Děkujeme.

5.5.2021

Městský obvod Krásné Pole ve spolupráci s městskou a státní policií upozorňuje občany, aby si důsledně zabezpečovali svůj majetek, protože v blízkém okolí v poslední době došlo k několika trestným činům vloupáním do objektů a odcizení majetku. V případě výskytu podezřelých osob kontaktujte linku 156 nebo 158.

31.5.2021

Zveme vás na X. ročník Memoriálu Jiřího Krystyna v nohejbale tříčlenných družstev, který se koná v sobotu 5. června 2021 od 9:00 hodin na Oranžovém hřišti v areálu Základní školy v Krásném Poli. Startovné je 150,- Kč. V ceně startovného je občerstvení. Kontakt na pořadatele: Jan Pandularis 603 367 050. Za nepříznivého počasí se nehraje!