Hlášení místního rozhlasu v měsíci lednu 2019

Leden 2019

1. Jako každoročně, také v letošním roce proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka, vyhlášená Charitou České republiky. Až do 14. ledna 2019 budou přicházet do vašich domovů dobrovolní koledníci, kteří budou mít zapečetěnou pokladničku a průkazku s označením Charita Česká republika. Prosíme majitelé psů, aby pamatovali na bezpečí koledníků. Za vaše příspěvky a vlídné přijetí koledníků děkujeme.

2. Ve středu 16. ledna 2019 položí zástupci MO ČSSD k Lípě svobody u horní autobusové zastávky věnec a svíčky k padesátému výročí sebeupálení Jana Palacha. Občané na tomto místě mohou uctít památku Jana Palacha zapálenou svíčkou do neděle 20. ledna 2019. Výbor MO ČSSD

3. Městský obvod Krásné Pole oznamuje občanům, kteří si ještě nevyměnili starý kotel na tuhá paliva, že na jaře letošního roku bude vyhlášena 3. výzva týkající se kotlíkových dotací, která bude také výzvou poslední. Zájemci o tuto dotaci se mohou hlásit v pondělí 21. ledna a v pondělí 28. ledna 2019 v době od 13:00 do 17:00 hodin na zdejším úřadě, kde vám budou poskytnuty potřebné informace. V případě, že vám tyto termíny nevyhovují, lze si domluvit individuální schůzku na sekretariátu - tel.č. 599 426 102, a to nejpozději do 10. února 2019