Hlášení místního rozhlasu v měsíci říjnu 2019

Říjen 2019

1. POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ S ÚČINNOSTÍ OD 1. LEDNA 2020 - Městská policie Ostrava upozorňuje, že s účinností od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona. Ta na území České republiky ukládá povinnost označovat psy mikročipem. Všechny psy je tímto mikročipem nutné označit nejpozději do konce roku 2019. Výjimku tvoří pouze psi, kteří mají jasně čitelné tetování, provedené před 3. červencem 2011. U štěňat musí být označení čipem provedeno nejpozději v době jejich prvního očkování proti vzteklině (tj. nejpozději do 6. měsíce života). V případě, že pes nebude od 1. ledna 2020 řádně označen mikročipem, hrozí ve správním řízení uložení pokuty až do výše 20 tisíc korun. Bude na něj pohlíženo, jako by neměl platné povinné očkování proti vzteklině. V souvislosti s očipováním psa je rovněž vhodné, aby byl čip zaevidován v registru čipovaných zvířat.

2. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - ve dnech 1. 11. - 3. 11. 2019 (pátek - neděle) bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad v lokalitě: - parkoviště ul U Váhy, samoobsluha na ul. Pohoří, chatoviště Paseky, ul. Kyjovická a ul. Nová kolonie - Hasičská zbrojnice

3. Hudebně pohybový kroužek VENDELÍNEK zve rodiče s dětmi do kroužku pod odborným vedením, který probíhá vždy každý čtvrtek (při min. počtu 3 dětí): děti od 10 měsíců do 2 let v době od 9:00 do 9:45 hodin a děti od 2 do 4 let v době od 10:00 do 10:45 hodin. Cena za 1 lekci je 100,- Kč. Je nutné se rezervovat vždy nejpozději do středy do 15 hodin na tel.č. 606 767 948 nebo 721 862 679 nebo prostřednictvím e-mailu: info.vendelinek@centrum.cz. Tento pohybový kroužek probíhá v Centru volného času v Ostravě-Porubě na ul. Vietnamská 1541, klubovna č.1

4. Tým léta zve rodiče s dětmi na KRASNICKÉ STRAŠENÍ, které se uskuteční v pátek 1. listopadu 2019 od 17:00 hodin. Sraz účastníků je na ulici Předvrší před areálem Homola. Čeká na vás procházka strašidelnou cestičkou k rybníku Lacha, jsou připraveny medaile pro každého krasnického nebojsu a také sladká odměna, můžete se podepsat u kostlivce a také si opéct špekáčky. S sebou si vezměte odvahu a dobrou náladu. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

 5. V rámci divadelního festivalu Tyjátr krasnický zveme všechny občany na další divedelní představení, které se uskuteční v sobotu 2. listopadu 2019 v 18:00 hodin v Hostinci U Ćestmíra. Představí se vám  Absintový klub Les z Ostravy s hrou Bezruč?! Čeká také na vás folklorní vystoupení v podání "Krasnických děvuch". Jste srdečně zváni.