Dny Fajne rodiny a další aktivity rodinné politiky v Ostravě

17/9 2020

Jedná se o on-line dotazníkový PRŮZKUM POTŘEB OSTRAVSKÝCH RODIN, který zmiňuje i připojena tisková zpráva. Dotazník je jedním z nástrojů komunikace města s rodinami, které na území Ostravy bydlí.

Link na dotazník: bit.ly/rodinavostrave

Pro koho je dotazník určen?

Dotazník je primárně zaměřen na rodiny nebo budoucí rodiny. Mezi respondenty mohou být bezdětné páry, páry s dětmi, prarodiče či vícegenerační domácnosti, ale také jednotlivci.

 

Na co se v dotazníku ptáme?

Otázky se snaží zjistit, nakolik jsou rodiny ve městě a v obvodu, ve kterém bydlí, spokojeny s nabídkou dostupného bydlení, volnočasových aktivit pro děti, zdravotních zařízení, škol a poradenství pro rodiny. Ptáme se, zda rodiny vnímají dostatečnou podporu města a obvodů i zda se cítí v okolí svého bydliště bezpečně. Velká pozornost je směřována k rodinám, které se plánují z Ostravy odstěhovat – zajímá nás, z jakého důvodu. Prostor je také pro otevřené otázky, ve kterých respondenti mohou popsat, co by mohla Ostrava ve vztahu k rodinám zlepšit nebo jak by rodina chtěla ideálně trávit svůj volný čas ve městě.

 

Dotazníkové šetření potrvá do konce listopadu 2020. V lednu 2021 budou k dispozici výstupy. Věříme, že nám tento dotazník může pomoct odkrýt jak obecné důvody rodin k odstěhování z města/městských obvodů, tak konkrétní možnosti a návrhy občanů ke změnám, které by uvítali.

 

Pro relevantní výstupy je velmi důležité získat co nejvíce respondentů, a tato data by se nám pak podařilo dobře kvantifikovat pro prezentaci a také pro přípravu akčních plánů a celkové směřování rodinné politiky pro další období.