Ostravské sběrné dvory

31/3 2021

Vážení spoluobčané, nezapomínejte na to, že větší předměty, které se nevejdou do kontejnerů, patří do sběrných dvorů společnosti OZO Ostrava.  Nic vás tedy nenutí zakládat vedle kontejnerů černé skládky, za které hrozí pokuta až 50 tisíc korun!

 

Zeminový substrát je vyprodán!

V Ostravě 2. července 2021   Odpadová společnost OZO Ostrava hlásí, že zeminový substrát, který bývá k dostání v areálu skládky  v Ostravě-Hrušově, je pro letošní rok beznadějně vyprodán.

„Na zvýšeném odbytu substrátu se evidentně podílela doba covidová, kdy lidé trávili více času doma a na svých zahradách. Enormní zájem o něj jsme zaznamenali už loni. A letošek předčil veškerá očekávání – ještě nikdy nebylo vyprodáno v první polovině roku! Prodej kompostu i substrátu prostřednictvím e-shopu už byl zastaven, kompostárna doprodává poslední zbytky zásob. K dispozici zájemcům už je jen pytlovaný zeminový substrát ve sběrných dvorech,“ upozorňuje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a zdůrazňuje, že odpadová společnost zákazníkům nabídne nový kompost a substrát až v příštím roce, protože technologický proces výroby trvá několik měsíců.

Letní provoz sběrných dvorů

„Sběrné dvory v Mariánských Horách, Radvanicích, Slezské Ostravě a Staré Bělé budou v pracovní dny přes léto otevřeny od 9 do 19 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Sběrný dvůr v Krásném Poli bude ve středy a pátky v provozu od 14 do 19 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Největší sběrné dvory v Kunčicích, Přívoze, Porubě, Třebovicích a Zábřehu budou otevřeny denně od 8 do 20 hodin, a to včetně víkendů. A celoročně beze změn je otevřen sběrný dvůr v Polance nad Odrou: ve středu a pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin,“ shrnuje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a dodává, že občané Ostravy mohou využívat kterýkoli ze sběrných dvorů, a to i v jiném městském obvodu, než sami bydlí. Přivážet sem mohou například objemný nábytek, elektrospotřebiče, nebezpečné odpady i zelený odpad. „Ostravané sem mohou za poplatek přivézt i stavební suť. Sběrné dvory v Ostravě však nejsou určeny pro odpad z firem ani pro mimoostravské domácnosti,“ vysvětluje Vladimíra Karasová a připomíná, že od letošního roku sběrné dvory v Ostravě nepřijímají pneumatiky.

Reuse centrum

Přestože loni otevřené Reuse centrum OZO Ostrava je z důvodu vládních opatření i nadále zavřeno, občané mohou do sběrných dvorů stále přivážet i předměty určené k opětovnému použití. Ve sběrných dvorech jsou nově instalovány sběrné boxy, v nichž jsou předměty v suchu a bezpečí uskladněny až do převozu do reuse centra. „Tím, že Ostravané dají předmětům, které už nechtějí používat, ale které jsou stále funkční, druhou šanci, přispívají do veřejné sbírky Veřejná zeleň v Ostravě. Tam putují finanční prostředky získané prodejem darovaných věcí,“ připomíná Vladimíra Karasová.