Dubnové změny v ostravských odpadových službách

22/3 2023

Blíží se duben, což je tradiční doba pro přechod na letní provozní dobu všech sběrných dvorů v Ostravě. V letošním roce však dojde u části sběrných dvorů ke změně výraznější – velké sběrné dvory budou ráno začínat a večer končit o hodinu dříve.

Dubnové změny v ostravských odpadových službách

Společnost OZO Ostrava navíc nově zavádí letní provozní dobu i v Polance. Změny, při nichž dojde ke sjednocení zavírací doby, vycházejí z průzkumu návštěvnosti sběrných dvorů. Začátkem dubna rovněž dojde k tradiční změně na četnější svozy bioodpadu – namísto zimní frekvence svozu 1x měsíčně bude OZO svážet zeleň během celé vegetační sezóny každých 14 dní. A zahájí i prodej zeminového substrátu z vlastní kompostárny. Dubnovou změnou je i svoz odpadu během Velikonoc – letos popeláři vyjedou i v oba svátky, na Velký pátek i Velikonoční pondělí, jako by se jednalo o běžné všední dny.

Sběrné dvory v Ostravě
Od dubna 2023 dojde k posunu provozní doby u některých z nich, a to tak, že zůstane zachována celková délka provozu sběrných dvorů, ale bude lépe odpovídat zjištěné návštěvnosti a sjednotí se časy, kdy sběrné dvory zavírají – na 19. hodinu (v případě sběrných dvorů typu B a C v sobotu na 14. hodinu).

Sběrné dvory typu A (Kunčice, Poruba, Přívoz, Třebovice, Zábřeh):
PO-NE   7.00-19.00
Sběrné dvory typu B (Mariánské Hory, Radvanice, Slezská Ostrava, Stará Bělá):
PO-PÁ   9.00-19.00
SO          8.00-14.00
Sběrné dvory typu C:
Krásné Pole
ST, PÁ   14.00-19.00
SO          8.00-14.00
Polanka n. O.
ST,PÁ    15.00-19.00
SO          10.00-14.00

Svoz bioodpadu
Od dubna až do listopadu bude svoz zeleně, tedy bioodpadu ze zahrádek ostravských občanů, probíhat opět se čtrnáctidenní frekvencí. Svozové dny se nemění. Přesné termíny svozu ve své lokalitě si mohou občané vyhledat ve svozovém kalendáři na webových stránkách ozoostrava.cz v sekci Pro občany/Ostrava/Zeleň nebo v mobilní aplikaci OZO apka, kterou lze stáhnout rovněž z webu společnosti OZO Ostrava.

Prodej kompostu a zeminového substrátu
V kompostárně společnosti OZO v Hrušově je volně ložený kompost i substrát obvykle ke koupi po celý rok. Letošní mokré předjaří však znemožnilo míchání zeminového substrátu, a tak bylo třeba jeho prodej v březnu na čas pozastavit. Od dubna však budou v prodeji opět oba výrobky, takže jarním pracím na zahrádkách už nic nebrání. Pro kompost či zeminový substrát si na kompostárnu mohou zájemci přijet s přívěsným vozíkem sami, je ale možno také využít služby přepravy obou produktů až na místo určení (objednávky přes eshop.ozoostrava.cz). Pytlovaný zeminový substrát je již nyní k dispozici ve všech sběrných dvorech.

Odpadové služby o Velikonocích
Po celé Velikonoce bude pravidelný svoz všech typů komunálního odpadu probíhat v nezměněné frekvenci v běžných svozových termínech, a to i na Velký pátek a Velikonoční pondělí. Sběrné dvory budou ve dnech státních svátků jako vždy uzavřeny. Kompostárna bude po oba tyto dny otevřena jako v sobotu, tedy od 7.00 do 14.00 hodin.
Nádoby na komunální odpad v systému města 

V poslední době zaznamenal odbor ochrany životního prostředí magistrátu několik občanských sporů ve věci využívání nádob na tříděné odpady, umístěné na společných stanovištích, zejména tam, kde je sídlištní zástavba v bezprostřední blízkosti rodinné zástavby. Obyvatelé domů na sídlištích slovně napadají sousedy z rodinných domů s argumentem, že „tyto nádoby jsou pouze pro ně a oni si je platí, tedy nikdo jiný je používat nemůže“. Svá tvrzení často doplňují výtkou, že cizí osoby způsobují kolem stanovišť nepořádek a odkládají odpad mimo nádoby.

A jak to tedy s nádobami na tříděný odpad ve skutečnosti je?

Žádné nádoby na komunální odpad, označené nálepkou „OBECNÍ SYSTÉM“, nejsou přímo určeny pouze obyvatelům toho domu, u kterého stojí, ale jsou v blízkosti určitého domu umístěny v dostatečné kapacitě a přiměřené docházkové vzdálenosti tak, aby je mohli využívat i obyvatelé okolních domů.

Žádné nádoby na komunální odpad si občané v rámci obecního systému, jejich svoz, neplatí. V Ostravě je zaveden místní poplatek za komunální odpad, kterým je zpoplatněn celý obecní systém odpadového hospodářství, mimo jiné svoz nádob, provoz sběrných dvorů, přistavování kontejnerů na objemný odpad apod. V rámci obecního systému mohou občané využít k odložení odpadu kteroukoli nádobu označenou nálepkou „OBECNÍ SYSTÉM“ v blízkosti svého bydliště. Mohou tak využít nejen nádoby na papír, plast společně s nápojovým kartonem a kovovými obaly, sklo, ale také i nádoby na jedlý olej a tuk, drobné elektro a textil.

Obyvatelům přilehlých rodinných domů nelze bránit odkládat tříděný odpad do nádob u blízkých domů na sídlištích. V případě odkládání odpadu mimo nádoby lze tuto situaci řešit prostřednictvím městské policie nebo úřadu městského obvodu.

 

Zároveň upozorňujeme, že v současné době dochází k postupné výměně nádob na komunální odpad za nádoby černé barvy. Nádoby na PAPÍR budou černé barvy s modrým víkem a modrým nápisem. Nádoby na PAST budou černé barvy se žlutým víkem a žlutým nápisem. Přechodně tak může docházet k tomu, že na stanovišti budou nádoby různých barev, které budou postupně měněny, pokud již stávající nádoby neplní svou funkci.