Provozní doba, ceník služeb

kde nás najdete : I. patro, vpravo směrem k obřadní síni, kancelář - referent majetku - p. Jana Vavrečková

PROVOZNÍ DOBA

PONDĚLÍ8,00 - 11,3012,30 - 17,00
STŘEDA 8,00 - 11,30 12,30 - 17,00

 

CENÍK SLUŽEB

 

VEŘEJNÉ EVIDENCE
CENA ZA PRVNÍ STRANU CENA ZA KAŽDOU DALŠÍ STRANU
Katastr nemovitostí 100,-Kč 50,-Kč
Obchodní rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Živnostenský rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů  100,-Kč  50,-Kč
Insolvenční rejstřík 100,-Kč  50,-Kč
     
NEVEŘEJNÉ EVIDENCE  CENA  
Rejstřík trestů 100,-Kč  
Bodové hodnocení osoby 100,-Kč 50,-Kč
Registr účastníků MA ISOH 100,-Kč 50,-Kč
PODÁNÍ  CENA  
Žádost o zřízení datové schránky a všechny další úkony související s informačním systémem datových schránek 0,-Kč  
Ohlášení živnosti 1050,-Kč  
Ohlášení další živnosti 550,-Kč  
Přijetí žádosti o koncesi 1050,-Kč  
Přijetí další žádosti o koncesi 550,-Kč  
Změna rozhodnutí o udělení koncese 550,-Kč  
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 550,-Kč  
     
AUTORIZOVANÁ KONVERZE CENA ZA PRVNÍ STRANU CENA ZA KAŽDOU DALŠÍ STRANU
Z listinné do elektronické 30,-Kč 30,-Kč
Z elektronické do listinné 30,-Kč 30,-Kč
Ověření autorizované konverze 0,-Kč 0,-Kč