Zábory veřejného prostranství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zábory veřejného prostranství

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o zábor veřejného prostranství na území městského obvodu Krásné Pole, kterým se rozumí mimo jiné, provádění výkopových prací, umístění, stavebního zařízení a skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní akce jako jsou lunaparky a cirkusy.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Přiznání k místnímu poplatku podává vždy investor.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Přiznání k místnímu poplatku na předepsaném tiskopise.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Výpis z obchodního rejstříku investora a v případě fyzické osoby živnostenský list. Dále situační plánek užívaného veřejného prostranství.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Místní poplatek je stanoven podle druhu záboru dle přílohy č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 13/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Např.

  • výkopové práce ...........................................   10,- Kč/m2/den
  • dočasné stavby pro prodej a služby .................. 10,- Kč/m2/den, 50,- Kč/m2/paušál měsíční
  • stavební řízení  ............................................... 1,- Kč/m2/den
  • umístění skládek.............................................. 5,- Kč/m2/den
  • reklamní zařízení ............................................ 1,- Kč/m2/den
  • zařízení lunaparků........................................... 5,- Kč/m2/den

  Poplatek je splatný bez výzvy nejpozději v den, kdy se se záborem začalo.

  Poplatky lze platit převodem i v hotovosti na pokladně ÚMOb Krásné Pole. U částek do 50.000,- Kč nejpozději v den začínajícího záboru. U částek vyšších nejpozději 10. den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

  U havárií nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, tak nejblíže následující pracovní den.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Přiznání musí být podáno 5 pracovních dnů před zahájením záboru veřejného prostranství, což je rovněž i dnem vyřízení.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  24.02.2012

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno