Zábory veřejného prostranství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zábory veřejného prostranství

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o zábor veřejného prostranství na území městského obvodu Krásné Pole, kterým se rozumí mimo jiné, provádění výkopových prací, umístění, stavebního zařízení a skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní akce jako jsou lunaparky a cirkusy.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Přiznání k místnímu poplatku podává vždy investor.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Přiznání k místnímu poplatku na předepsaném tiskopise.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

   

  Úředni hodiny : PO a ST 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin

  Jana VavrečkováI. patro, referent majetkujvavreckova@krasnepole.ostrava.cz

   

   

  Jana Vavrečková
  Majetek, CzechPoint
  599426107
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Výpis z obchodního rejstříku investora a v případě fyzické osoby živnostenský list. Dále situační plánek užívaného veřejného prostranství.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Místní poplatek je stanoven podle druhu záboru dle přílohy č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 13/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Např.

  • výkopové práce ...........................................   10,- Kč/m2/den
  • dočasné stavby pro prodej a služby .................. 10,- Kč/m2/den, 50,- Kč/m2/paušál měsíční
  • stavební řízení  ............................................... 1,- Kč/m2/den
  • umístění skládek.............................................. 5,- Kč/m2/den
  • reklamní zařízení ............................................ 1,- Kč/m2/den
  • zařízení lunaparků........................................... 5,- Kč/m2/den

  Poplatek je splatný bez výzvy nejpozději v den, kdy se se záborem začalo.

  Poplatky lze platit převodem i v hotovosti na pokladně ÚMOb Krásné Pole. U částek do 50.000,- Kč nejpozději v den začínajícího záboru. U částek vyšších nejpozději 10. den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

  U havárií nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, tak nejblíže následující pracovní den.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Přiznání musí být podáno 5 pracovních dnů před zahájením záboru veřejného prostranství, což je rovněž i dnem vyřízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Obecně závazná vyhláška č. 13/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  24.02.2012

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace