Místní a přechodná úprava provozu na místní komunikaci III. a IV. třídy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní a přechodná úprava provozu na místní komunikaci III. a IV. třídy

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o vydání závazného opatření obecné povahy.  

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  OOP se vydává na návrh nebo z moci úřední. Návrh podává ten, kdo požaduje změnu provozu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Návrh na úpravu provozu se podává písemně.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Dokumentaci úpravy provozu
  • souhlas Policie ČR, MŘ, dopravního inspektorátu Ostrava
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Správní orgán postupuje podle § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Kdokoliv, tzn. fyzická i právnická osoba, jejíž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  30.05.2018

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace