Připojování komunikací a sousední nemovitosti na místní komunikaci

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Připojování komunikací a sousední nemovitosti na místní komunikaci

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o správní řízení ve věci vzájemného připojení pozemních komunikací (zřízení křižovatky) a připojení sousední nemovitosti na komunikaci (zřízení sjezdu nebo nájezdu).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost podává ten, kdo bude zřizovat křižovatku nebo sjezd / nájezd.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je písemné podání žádosti o povolení připojení.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • souhlas vlastníka komunikace

   - souhlas Rady městského obvodu Krásné Pole (v případě místních komunikací III. a IV. třídy)    

   - souhlas Ostravských komunikací a.s. (v případě místních komunikací II. třídy)

  • snímek katastrální mapy se zákresem
  • souhlas Policie ČR, MŘ, dopravního inspektorátu Ostrava (může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu)
  • stanovisko dotčených správních orgánů (pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů)
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci ....................500,- Kč
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení je 30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  V případě, že se bude jednat o připojení, při kterém je nutná instalace trvalého dopravního značení, je nutné vyřídit příkaz o trvalém dopravním značení.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  30.05.2018

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace