Zvláštní užívání pozemní komunikace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zvláštní užívání pozemní komunikace

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o správní řízení ve věci užívání vozovek a chodníků k jiným účelům, než ke kterým byly určeny, tj. k chůzi a jízdě.
  Zvláštním užíváním rozumíme např. uložení inženýrských sítí, prokopání komunikací, stavební práce, zařízení staveniště (lešení, kontejner, mobilní WC, apod.), umístění prodejního stánku, zahrádky před restauračním zařízením a reklamní zařízení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost podává ten, kdo bude vozovku zvláštně užívat.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je písemné podání žádosti o povolení zvláštního užívání.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Žadatel podá po předchozím souhlasu vlastníka místní komunikace a Policie ČR  žádost o povolení zvláštního užívání komunikace zdejší silniční správní úřad.

  Souhlas vlastníka komunikací (souhlas Rady městského obvodu Krásné Pole) vyřizuje p. Jana Vavrečková, I. patro, referent majetku, telč.: 599 426 107, e-mail : jvavreckova@krasnepole.ostrava.cz.

  Kateřina Ormandy
  Stavební úřad, silniční správní úřad
  599426103
  722984505
  Martina Vincourková
  Stavební úřad, silniční správní úřad
  599426103
  722984587
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • souhlas vlastníka komunikace

   - souhlas Rady městského obvodu Krásné Pole (v případě místních komunikací III. a IV. třídy)    

   - souhlas Ostravských komunikací a.s. (v případě místních komunikací II. třídy)

  • snímek katastrální mapy se zákresem
  • souhlas Policie ČR, MŘ, dopravního inspektorátu Ostrava (může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu)
  • stanovisko dotčených správních orgánů (pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů)
  • povolení k provozování předmětů činnosti v rámci zvl. užívání, pokud je takové povolení zapotřební podle zvláštních předpisů (např. živnostenský zákon)
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • do 10 kalendářních dnů.....................100,- Kč
  • do ½ roku........................................500,- Kč
  • déle jak ½ roku..............................1.000,- Kč
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení je 30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • vlastník dotčené komunikace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  V případě, že se bude jednat o zvláštní užívání vozovky, při kterém je nutná instalace dočasného dopravního značení, je nutné vyřídit stanovení dočasného dopravním značení!

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 25
  vyhláška č. 104/1997, § 40

   

 15. Jaké jsou související předpisy
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 19. Další související informace
 20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 21. Související životní situace a návody, jak je řešit
 22. Za správnost návodu odpovídá útvar
 23. Kontaktní osoba
 24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 25. Popis byl naposledy aktualizován

  30.05.2018

 26. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace