Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Veřejné zakázky malého rozsahu

Poslední změna: Čtvrtek 21.04.2016 13:19
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, financované z externích zdrojů - zadavatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole, IČ: 00845451

Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce třídy pro polytechnickou výuku v ZŠ v Krásném Poli

- zpracování projektové dokumentace s termínem podání nabídek do 15:00 hodin dne 25. 1. 2017 - dotační management s termínem podání nabídek do 8. 2. 2017

Bezbariérové chodníky v Krásném Poli

zpracování projektové dokumentace s termínem podání nabídek do 1. 12. 2015

Výstavba části chodníků na ulici Zauliční

s termínem podání nabídek do 7. 4. 2017

Oprava místní komunikace ul. Branecká

termín pro podání nabídek do 23. 5. 2017

Přeložka kabelů NN u Kogenerace

s termínem podání nabídek do 20. 6. 2017

založení stavby "Rozšíření hasičské zbrojnice"

s termínem podání nabídek do 20.6.2017

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Krásné Pole
Družební 576
725 26 Ostrava - Krásné Pole


Úřední hodiny »