Prohlášení o přístupnosti

Statutární město Ostrava – městský obvod Krásné Pole se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje internetové stránky krasnepole.ostrava.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  • Toto prohlášení bylo aktualizováno dne 10.10.2020
  • Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného statutárním městem Ostrava městským obvodem Krásné Pole
  • Prohlášení bylo revidováno dne 10.10.2023.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Podněty ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty. Vaše podněty budou zpracovány v součinnosti s technickými správci webu.

Kontakt na správce obsahu

Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Krásné Pole
Družební 576, 725 26 Ostrava

Tel.: 599 426 102
Adresa elektronické podatelny: posta@krasnepole.ostrava.cz
ID datové schránky: xhnbuww

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
náměstí Hrdinů 1634/3
130 00 Praha 3
pristupnost@dia.gov.cz