Zpravodaj městského obvodu "KRASNIČAN"

Informace o inzerci

Zpravodaj "Krasničan" vychází 4x ročně v měsících březen, červen, září a prosinec. Termíny uzávěrek jsou vždy k 28. 2., 31. 5., 31.8. a 30.11. daného roku.

2013

čtvrtletní zpravodaj městského obvodu

2012

čtvrtletní zpravodaj městského obvodu

2011

čtvrtletní zpravodaj městského obvodu

2010

čtvrtletní zpravodaj městského obvodu