Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuálně

Poslední změna: Pondělí 06.06.2011 13:38

STAVEBNÍ ÚŘAD

Čtvrtek 14.09.2017 08:57

z důvodu výměny oken dne 20. 9. 2017 uzavřen !

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

Pondělí 11.09.2017 13:18

odpoledne plné her, soutěží a zábavy pro celou rodinu ....

přijďte se společně rozloučit s létem 23. září 2017 od 14.00 hodin na hřiště TJ SOKOL Krásné Pole

 

DOMA. TÝDEN PRO MOBILNÍ HOSPIC

DOMA. TÝDEN PRO MOBILNÍ HOSPIC

Pondělí 14.08.2017 15:06

 DOMA. Týden pro mobilní hospic

V současné době MH Ondrášek spouští kampaň s názvem DOMA., pomocí které chceme říci, že je možné strávit poslední chvíle doma a že existují služby, které vám pomohou. Kampaň proběhne od 9. do 15. října a více informací se dočtete na facebookové události „DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.

 

KOMPOSTÁRNA ve Vřesině

Pondělí 10.04.2017 11:20

je od 8. 4. 2017 v provozu, vždy v sobotu od 8:30 do 11:30 hodin, v ostatní dny (kromě neděle) dle telefonické domluvy den předem, většinou v odpoledních hodinách cca od 16 do 18 hodin, tel.č.: 732 534 713

MOŽNOST USKLADNĚNÍ TRÁVY, SENA, VĚTVÍ, HALUZÍ, OŘEZŮ (KOŘENY NE !!!)

Občané Krásného Pole NEPLATÍ tuto službu, je hrazena městským obvodem Krásné Pole.

Svozový den BIO popelnic

Svozový den BIO popelnic

Čtvrtek 06.04.2017 13:11

Nádoby budou opět vyprazdňovány ve čtrnáctidenním intervalu, termíny zůstávají stejné jako v uplynulém období - viz harmonogram

VEŘEJNÁ KANALIZACE

Pondělí 19.12.2016 15:40

- další část veřejné kanalizace byla zkolaudována !

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako vodoprávní úřad vydla dne 14. 12. 2016 kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby vodního díla "Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2 - stoka KP"......

Kontrola technického stavu a provozu zdroje na pevná paliva

Úterý 12.04.2016 13:40

dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a dále povinnost čištění, kontroly a revize spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.- sdělení odboru ochrany životního prostředí, magistrátu města Ostravy

NÁLEZY OSTRAVA

Pátek 08.01.2016 10:18

Od 11. 1. 2016 mohou občané nově využít přehledné webové stránky usnadňující hledání ztracené věci/zvířete na území Statutárního města Ostravy, veškeré evidované nálezy budou publikovány na stránkách http://nalezy.ostrava.cz

Upozornění

Pondělí 22.06.2015 09:18

NEKONČÍ PLATNOST VAŠEHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU ? více

PRÁVNÍ PORADNA

PRÁVNÍ PORADNA

Středa 13.11.2013 16:02

oznamujeme občanům Krásného Pole o možnosti využití služeb právníka advokátní kanceláře Moural, Kopecký, Sobala & Partneři na zdejším úřadě.

Konzultační dny se konají každé první pondělí v měsíci od 15:00 hodin. (možnost tel. objednání 599 426 102). 

První hodina je poskytována bezplatně.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU DUBEN - ZÁŘÍ

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU DUBEN - ZÁŘÍ

Pondělí 04.11.2013 14:43

pondělí, úterý, čtvrtek

zavřeno

středa 14,00 - 20,00
pátek 14,00 - 20,00
sobota   8,00 - 14,00

 

 

POPTÁVKA HROMADNÉHO SVOZU

POPTÁVKA HROMADNÉHO SVOZU

Pátek 16.08.2013 11:11

Výhodná nabídka svozu odpadních vod z jímek, žump a septiků - informace

Vývoz odpadních vod formulář

Rekreační sportování na hřištích škol Krásné Pole

Rekreační sportování na hřištích škol Krásné Pole

Pátek 21.06.2013 10:32

Občané Ostravy mají možnost přijít si zasportovat na hřiště ostravských škol v deseti městských obvodech.  V obvodu Krásné Pole je hřiště otevřené pro veřejnost v Základní škole, ul. Družební 336.

 

Pro využití volného času mohou lidé od května do podzimu navštěvovat v odpoledních hodinách sportovní areály a využívat zde také půjčovny sportovního náčiní. Vstup zdarma mají rekreační sportovci bez omezení věku. Musejí respektovat pokyny správce hřiště, provozní dobu a řád, každá škola si předpisy upravuje podle svých potřeb.

Nabídka hřišť otevřených pro veřejnost je součástí projektu Bezpečnější Ostrava. Na stránkách www.bezpecnejsi.ostrava.cz  je zveřejněna mapa městských obvodů, na jejichž území se hřiště nacházejí, včetně informací o provozní době i kontaktů na správce. Do budoucna projekt počítá s další podporou aktivit na hřištích – například se zapojením veřejnosti do soutěže o nejbezpečnější či nejoblíbenější hřiště.

Projekt hřišť otevřených pro veřejnost se v Ostravě realizuje dlouhodobě. Je integrální součástí rozvoje kvality života a systému prevence kriminality ve městě. Jejich provoz je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality. V roce 2013 jde z rozpočtu města Ostravy na 33 těchto projektů částka ve výši 1 970 tis. Kč.

KONTEJNER NA SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ

KONTEJNER NA SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ

Pondělí 08.04.2013 13:29

Nevíte si rady s textilním odpadem? V blízkosti pálenice na křižovatce ulic Krásnopolské a Nové kolonie v Ostravě - Krásném Poli je celoročně umístěn kontejner na sběr použitého ošacení, obuv, hračky apod. viz leták.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Diakonii Broumov, tel.č. 224 311 680, 224 317 203,  732 264 315, http://www.diakoniebroumov.org

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Krásné Pole
Družební 576
725 26 Ostrava - Krásné Pole


Úřední hodiny »