Přeprava seniorů

Služba určená pro přepravu seniorů bydlících na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Krásné Pole

PODMÍNKY SLUŽBY:

Občané s bydlištěm v Krásném Poli ve věku 70 let a více a občané s průkazem TP, ZTP a ZTP/P. Cena 30,- Kč, 50,- Kč nebo 60,- Kč. Každý všední den od 6:00 – 16:00.

VÝHODY SLUŽBY:

Dostupnost vybraných zařízeníPomoc a ohleduplnost ke starším občanůmSoběstačnost a bezpečnost občanůVýhodná cena za jízdu

Službu lze využít pouze pomocí rezervace minimálně den předem na telefonním čísle 721 813 940 nebo 728 054 143

Průkaz pro Přepravu seniorů obdrží každý občan ve věku 75 let a více automaticky poštou. Občané ve věku 70 let – 75 let bude vystaven průkaz na základě osobní návštěvy úřadu Krásné Pole. Informace ke službě vám rádi zodpovíme na tel. č. 599 426 101. Průkaz mějte vždy s sebou.

Seznam přepravních míst:

30,- Kč: městský obvod Krásné Pole

50,- Kč: městský obvod Poruba, Pustkovec, Třebovice, Martinov a obec Děhylov

60,- Kč: městský obvod Svinov, Přívoz, Mariánské Hory, Ostrava-Jih, město Hlučín atd.

Maximální vzdálenost při uskutečnění jednotlivé jízdy bez mimořádných událostí nepřekračuje 20 km.

SLUŽBA PŘEPRAVA SENIORŮ

- službou se rozumí poskytování přepravy seniorů bydlících na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Krásné Pole

- forma přepravy odpovídá svou kvalitou běžnému výkonu taxi služby, na používané vozidlo jsou kladeny vyšší nároky ve smyslu schopnosti přepravovat osoby se zdravotním omezením, včetně invalidního vozíku

- maximální počet jízd, které je v rámci služby jedna oprávněná osoba s případným doprovodem využít, jsou čtyři jízdy za kalendářní měsíc. Jízdou se rozumí přeprava osoby určené objednavatelem k přepravě z nástupního místa do výstupního místa, případná přeprava osoby určené objednavatelem k přepravě z výstupního místa zpět do nástupního místa je považována za další jízdu

KOMU JE SLUŽBA URČENA

- osobám, jejichž trvalý pobyt je na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Krásné Pole a současně dovršily věk 70 let - případně se může jednat i o osobu, která je touto oprávněnou osobou výslovně označena jako doprovod. Každá oprávněná osoba může mít pouze jednu osobu, kterou označí jako doprovod a tyto osoby musí být po celou dobu jízdy přepravovány společně.

UŽÍVÁNÍ SLUŽBY PŘEPRAVA SENIORŮ

- na úseku sociální péče je nutno předložit občanský průkaz. V případě podání žádosti zmocněncem žadatele je nutno doložit plnou moc.

- podání žádosti je bezplatné

- kontrolu oprávněnosti podání žádosti provede zaměstnanec úseku sociální péče

- oprávněné osobě bude vystaven průkaz

PRŮKAZ OPRAVŇUJÍCÍ K UŽÍVÁNÍ SLUŽBY PŘEPRAVA SENIORŮ

- průkaz vydává zaměstnanec úseku sociální péče,
   pondělí a středa 8:00-12:00, 13:00-17:00

- vydání průkazu je bezplatné

KRITÉRIA SLUŽBY

- službou je přeprava oprávněných osob z nástupního místa do výstupního místa, bez zastávek umožňujících nástup či výstup přepravovaných osob nebo naložení či vyložení věcí z vozidla

- přeprava bude poskytována každý pracovní den od 6:00 hodin do 16:00 hodin

- službu je možné využívat výhradně na základě předcházející telefonické objednávky, která musí být učiněna nejméně jeden den před požadovanou jízdou

- při objednání je nutné sdělit:

1. číslo průkazu přepravované osoby
2. nástupní a výstupní místo
3. čas odjezdu

objednávky jsou přijímány od pondělí do pátku v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin, na tel. čísle 721 813 940 nebo 728 054 143

objednávce přepravy v rámci služby nemusí být vyhověno pokud:

  • objednávaná jízda časově koliduje s již dříve sjednanou jízdou
  • k objednávce došlo v témže dni, v němž má dojít k přepravě
  • pokud by uskutečnění jízdy bylo v rozporu se Zásadami pro poskytování služby Přeprava seniorů