Úřad

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Krásné Pole

Základní údaje:

Organizační struktura úřadu:

starosta

místostarostka

Ing. Tomáš Výtisk

Zdeňka Klásková

tvytisk@krasnepole.ostrava.cz

599 426 104, 724 044 276
zklaskova@krasnepole.ostrava.cz
599 426 109

 

tajemnice

Ing. Hana Radková

 599 426 105, 725 437 759

podatelna, ověřování, hřbitov,
přestupky


sekretariát, ohlašovna

Lea Škopková 

 

 

Bc. Radka Sobková

 

lskopkova@krasnepole.ostrava.cz
599 426 108

 

rsobkova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 102

 

účetní, poplatky ze psů


rozpočet, veřejné zakázky

Ing. Petra Doležalová

Lucie Svobodová

pdolezalova@krasnepole.ostrava.cz
599 426 106, 734 288 167

lsvobodova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 106, 722 969 735

sociální pracovnice

 

Eliška Dudová

Ing. Hana Radková

edudova@krasnepole.ostrava.cz

hradkova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 101, 601 086 895, 725 437 759

stavební úřad, silniční správní úřad Kateřina Ormandy
Martina Vincourková

 
599 426 103, 722 984 505
mvincourkova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 103, 722 984 587

majetek, Czech point a místní rozhlas Jana Vavrečková

jvavreckova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 107

provozní úsek

 

Jiří Kollár

Milan Kozelský

728 198 621

702 153 058

správce hřbitova Miluše Válková

721 513 162

  správce sportovní haly                               Pavel Válek                    702 135 329, pavelvalek60@seznam.cz

Záležitosti, které pro Krásné Pole vyřizuje ÚMOb Svinov:

matrika ( uzavření manželství, rodné listy, úmrtní listy)

Záležitosti, které pro Krásné Pole vyřizuje ÚMOb Poruba:

orgán sociálně právní ochrany dětí

Záležitosti v přenesené působnosti, které vykonává Magistrát města Ostravy:

poplatek za komunální odpad

živnostenské podnikání