Úřad

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Krásné Pole

Základní údaje:

Organizační struktura úřadu:

starostaIng. Tomáš Výtisk

tvytisk@krasnepole.ostrava.cz

599 426 104

724 044 276

tajemnice Ing. Hana Radková

 599 426 105

725 437 759

úsek vnitřních věcí, sekretariát, podatelna Lea Škopková

lskopkova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 102

úsek finanční, poplatky ze psů

Ing. Petra Doležalová

Lucie Svobodová

pdolezalova@krasnepole.ostrava.cz

lsvobodova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 106

úsek sociální, ohlašovna

 

Eliška Dudová

edudova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 101

601 086 895

úsek stavební úřad, silniční správní úřad Kateřina Ormandy
Martina Vincourková


mvincourkova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 103

úsek majetku, Czech point a místní rozhlas Jana Vavrečková

jvavreckova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 107

úsek provozní

Jiří Kollár

Milan Kozelský

728 198 621

702 153 058

správce hřbitova Miluše Válková 721 513 162

Záležitosti, které pro Krásné Pole vyřizuje ÚMOb Svinov:

matrika ( uzavření manželství, rodné listy, úmrtní listy)

Záležitosti, které pro Krásné Pole vyřizuje ÚMOb Poruba:

orgán sociálně právní ochrany dětí

Záležitosti v přenesené působnosti, které vykonává Magistrát města Ostravy:

poplatek za komunální odpad

živnostenské podnikání