Úřad

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Krásné Pole

Základní údaje:

Organizační struktura úřadu:

starosta

místostarostka

Ing. Tomáš Výtisk

Zdeňka Klásková

tvytisk@krasnepole.ostrava.cz

599 426 104, 724 044 276
599 426 109

 

tajemnice

Ing. Hana Radková

 599 426 105, 725 437 759

úsek vnitřních věcí
podatelna, ověřování, hřbitov,
přestupky


sekretariát, ohlašovna

Lea Škopková 

 

 

Bc. Radka Sobková

 

lskopkova@krasnepole.ostrava.cz
599 426 108

 

rsobkova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 102

 

úsek finanční, poplatky ze psů

Ing. Petra Doležalová

Lucie Svobodová

pdolezalova@krasnepole.ostrava.cz

lsvobodova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 106

úsek sociální

 

Eliška Dudová

Ing. Hana Radková

edudova@krasnepole.ostrava.cz

hradkova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 101, 601 086 895, 725 437 759

úsek stavební úřad, silniční správní úřad Kateřina Ormandy
Martina Vincourková


mvincourkova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 103

úsek majetku, Czech point a místní rozhlas Jana Vavrečková

jvavreckova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 107

úsek provozní

Jiří Kollár

Milan Kozelský

728 198 621

702 153 058

správce hřbitova Miluše Válková 721 513 162

Záležitosti, které pro Krásné Pole vyřizuje ÚMOb Svinov:

matrika ( uzavření manželství, rodné listy, úmrtní listy)

Záležitosti, které pro Krásné Pole vyřizuje ÚMOb Poruba:

orgán sociálně právní ochrany dětí

Záležitosti v přenesené působnosti, které vykonává Magistrát města Ostravy:

poplatek za komunální odpad

živnostenské podnikání