Úřad

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Krásné Pole

Základní údaje:

Organizační struktura úřadu:

starosta

místostarostka

Ing. Tomáš Výtisk

Zdeňka Klásková

tomas.vytisk@krasnepole.ostrava.cz

599 426 104, 724 044 276
zdenka.klaskova@krasnepole.ostrava.cz
599 426 109, 737 328 536

 

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY A TAJEMNÍKA - řízen tajemnicí

 

Ing. Hana Radková

 599 426 105, 725 437 759

sekretariát, ohlašovna

Ivana Pražáková

 

 

ivana.prazakova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 102

 

účetní, poplatky ze psů


rozpočet, veřejné zakázky

Ing. Pavlína Hruzíková

Bc. Lucie Svobodová

pavlina.hruzikova@krasnepole.ostrava.cz
599 426 106, 720 946 056

lucie.svobodova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 110, 722 969 735

sociální pracovnice

 

Bc. Eliška Dudová

 

 

eliska.dudova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 101, 601 086 895

 

 

 

 

 provozní úsek

 

 

 

 

správce sportovní haly

 

 

 

 

ODBOR MAJETKOVÝ A STAVEBNÍ ÚŘAD

pověřená zastupováním vedoucího

odboru majetkového a stavebního úřadu

stavební úřad, silniční správní úřad

 

 

Petr HRBÁČ             mistr

Milan KOZELSKÝ

   

Pavel VÁLEK

 

 

 

 

 

 

Kateřina ORMANDY

Martina Vincourková

 

 

 

720 063 172, petr.hrbac@krasnepole.ostrava.cz

702 153 058

 

702 135 329, pavelvalek60@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 
599 426 103, 722 984 505

martina.vincourkova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 103, 722 984 587

podatelna, ověřování, hřbitov

přestupky

Lea Škopková

lea.skopkova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 108

majetek, Czech Point, rozhlas

ztráty a nálezy

Jana Vavrečková

 

 

jana.vavreckova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 107

 

 

správce hřbitova

 

 

 

Miluše Válková

 

 

 

721 513 162

 

 

 

Záležitosti, které pro Krásné Pole vyřizuje ÚMOb Svinov:

matrika ( uzavření manželství, rodné listy, úmrtní listy)

Záležitosti, které pro Krásné Pole vyřizuje ÚMOb Poruba:

orgán sociálně právní ochrany dětí

Záležitosti v přenesené působnosti, které vykonává Magistrát města Ostravy:

poplatek za komunální odpad

živnostenské podnikání