Vyhlášky a nařízení

Statut města Ostravy, Vyhlášky města Ostravy, Nařízení města Ostravy

Přehled platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města naleznete na stránkách http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy