Symboly obvodu

Symboly městského obvodu jsou heraldický znak a prapor.

heraldickýPopis znaku :
Na zlato-červeném polceném štítě je v pravém zlatém poli půl slezské orlice, v levém červeném poli postava svatého Jana Nepomuckého, který v pravici drží hnědý krucifix. Kolem hlavy má svatozář z pěti zlatých hvězd.