Projekt Zapojení obyvatel Domu seniorů do péče o zeleň

"Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"pro roky 2022-2023

Jedná se o dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje