Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Krásné Pole

příspěvková organizace, ul. Družební 336/125, 725 26 Ostrava - Krásné Pole

Vážení rodiče,

Rada městského obvodu Krásné Pole rozhodla o přerušení provozu mateřské školy v Krásném Poli od 23.3.2020 do odvolání.

Péče o děti zaměstnanců ve zdravotnictví a jiných povoláních (bezpečnostních sborů, obecní policie, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení, lékáren a vězeňské služby) bude zajištěna školkami a školskými zařízeními, která budou v pohotovostním režimu pečovat o děti ve věku 3 – 10 let. Seznam níže.

Zájemci z řad rodičů shora uvedených mohou kontaktovat tajemnici Úřadu MOb Krásné Pole, Hanu Radkovou, na tel. 599 426 105, 725 437 759, příp. příslušné školské zařízení.

Seznam zařízení:

Děti od 3 do 6 let:

MŠ Čs. exilu 670, Poruba, tel.: 775 611 530
MŠ Ukrajinská 1530 -1531, Poruba, tel.: 775 560 535, 777 814 531
MŠ F. Formana 13, Dubina, tel. 596 711 804
MŠ Za Školou 1, Zábřeh, tel.: 602 511 622
MŠ Bohumínská 68, Slezská Ostrava, tel.: 724 232 388
MŠ Zámostní 31, Slezská Ostrava, tel.: 596 241 745  
ZŠ a MŠ H. Salichové, Polanka nad Odrou, tel.: 596 931 563, 731 153 947
MŠ Dobroslavická 42/4, Plesná, tel.: 596 935 029, 774 042 311, 774 928 311
Firemní mateřská školka, Prokešovo nám. 8, Ostrava, tel.: 599 442 080
MŠ Těšínská, Radvanice, tel.: 596 232 782

V pohotovosti budou také mateřské školy v Moravské Ostravě, a to ZŠ a MŠ Ostrčilova a MŠ Na Jízdárně 19, o jejich provozu rozhodne obvod Moravská Ostrava a Přívoz tento pátek.

Kontakty na zařízení pro hlídání děti ve věku 6 až 10 let:

SVČ Korunka, Mariánské Hory, tel.: 775104422
SVČ Gurťjevova, Jih, tel.: 739218326 
SVČ Ostrčilova, Moravská Ostrava, tel.: 775598661, 775598662,
DDM M. Majerové, Poruba, tel.: 725037080

 

Ing. Hana Radková, tajemnice