PŘÍSEDÍCÍ OSTRAVSKÉHO SOUDU

8/8 2022

Téměř tři desítky přísedících schází aktuálně ostravskému okresnímu soudu. Kandidáty do funkce přísedícího navrhují zastupitelé, k návrhu se vyjádří předseda soudu, načež je přísedící zvolen zastupitelstvem města ...

PŘÍSEDÍCÍ OSTRAVSKÉHO SOUDU

Přísedícím ostravského soudu se může stát bezúhonný občan České republiky starší 30 let, který bydlí v obvodu zastupitelstva města nebo pokud v tomto obvodu pracuje. Nemusí mít odborné či vysokoškolské vzdělání. Přísedícím za výkon funkce náleží odměna podle zákona. Detailní informace naleznou zájemci o funkci přísedícího na webu města v odkazu https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-vnitrnich-veci/oddeleni-spravnich-cinnosti/zivotni-situace/zadost-o-vykon-funkce-prisediciho. Podrobné informace zájemci získají také v budově Magistrátu města Ostravy v kanceláři č. 137 odboru vnitřních věcí