Kurz Univerzity třetího věku

zaměřený na získání poznatků v oblasti požární ochrany a bezpečnosti

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO nabízí v rámci studia Univerzity třetího věku kurz zaměřený na získání nejnovějších poznatků v oblasti požární ochrany a bezpečnosti. Cílem kurzu Univerzity třetího věku je poskytnout seniorům v důchodovém věku možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti požární ochrany a bezpečnosti. Součástí kurzu jsou exkurze i praktické ukázky práce v našich laboratořích.

  • Chcete se dozvědět více o bezpečnosti?
  • Chcete se seznámit s novými kolegy a získat nové zkušenosti?
  • Chcete si vyzkoušet práci v laboratořích?
  • Chcete se dozvědět něco nového a zajímavého?
  • Chcete se zúčastnit exkurzí?

Podejte si přihlášku a přijďte studovat Univerzitu třetího věku na naší fakultě.

Podmínkou přijetí k tomuto typu vzdělávání je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a věk nad 55 let. Výuka probíhá v budově fakulty v Ostravě – Výškovicích, ulice Lumírova 13.

Od října bude zahájen nový ročník čtyřsemestrálního kurzu: Požáry, havárie, mimořádné události – zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel (2 semestry za 700,- Kč).

Kontakt: http://www.fbi.vsb.cz/U3V/ nebo přímo na studijním oddělení, tel.:597 322 824

 U3V_1