Sbor dobrovolných hasičů Krásné Pole

Hasičská zbrojnice se sídlem Nová kolonie 683, Ostrava - Krásné Pole

hasičská zbrojniceNová hasičská zbrojnice na ulici Nová kolonie byla otevřena v květnu 2003 u příležitosti 110. výročí trvání Sboru dobrovolných hasičů v Krásném Poli. Sbor dobrovolných hasičů Krásné Pole má rozsáhlou činnost a to jak na úseku práce s mládeží, tak dospělých . Zásahová jednotka byla přeřazena z JPO V. do JPO III., což znamená, že je více povolávaná k zásahům ve spolupráci s Hasičským a záchranným sborem Moravskoslezského kraje.

e-mail adresa: sdh-krpole@seznam.cz

webové stránky : www.sdhkrasnepole.jex.cz

Oldřich Štefekvelitel604 172 723
Milan Sobek zástupce velitele 731 055 446
Dušan Riedl jednatel 608 434 232
Denisa Šeredová Luzarová vedoucí mládeže 739 522 449