POPLATEK ZE PSŮ

29/1 2024

upozorňujeme majitelé psů na splatnost poplatku k 31.3.2024:

  • za psa chovaného v rodinném domě 200,-
  • Za druhého a každého dalšího psa 300,-
  • za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního (65+), vdovského nebo vdoveckého důchodu 200,-
  • za druhého a každého dalšího psa 300,-

Poplatek lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku

č. 19-1646664329/0800, variabilní symbol ve tvaru 1341xxxxx

(místo písmene x se odzadu doplní číslo popisné domu, zbývající volné místa se doplní nulou, např. dům s čp. 576, bude mít VS 134100576).

POPLATEK ZE PSŮ