POPLATEK ZE PSŮ

18/3 2020

Splatnost místního poplatku ze psů se prodlužuje do 30.6.2020.

Možnost platby poplatku na bankovní účet č. 19-1646664329/0800, VS 1341xxxx (x=číslo popisné).

Základní sazba poplatku:

  1. pes 200 Kč/rok, každý      další pes 300 Kč/rok

Snížená sazba poplatku – důchodci:

  1. pes 100 Kč/rok, každý      další pes 200 Kč/rok

 

 

POPLATEK ZE PSŮ