Kniha "Krásné Pole očima Vojtěcha Pály"

fotokronika zachycující čtvrtstoletí (1945-1970) vývoje jedné z významných slezských obcí

Kniha je unikátní fotokronikou zachycující čtvrtstoletí (1945-1970) vývoje jedné z významných slezských obcí. Zároveň je vzpomínkou na svébytného, tzv. renesančního člověka, který v Krásném Poli prožil většinu života a Slezsko - jeho současnost, měnící se den za dnem v minulost - bylo vděčnou inspirací nejenom pro čočku jeho fotoaparátu, ale i pro hudbu, národopisnou činnost a další oblasti.

Ojedinělý soubor více než sto dvaceti černobílých fotografií z Pálovy bohaté pozůstalosti, pečlivě vybraných a sestavených pro tuto publikaci, dokládá autorův mimořádný pozorovací talent a smysl pro vystižení atmosféry okamžiku. I proto bylo možné vytvořit na 80 stranách působivý, nadčasový obrazový příběh o tom, jak se tzv. malí lidé vyrovnávají s velkými dějinnými událostmi i každodenním životem. Vojtěch Pála se svými snímky (ať již domů po drastickém osvobození Slezska, které tvoří jakési memento vykoupení, nebo záběry průvodů a oslav nejrůznějšího druhu či momentkovými portréty sousedů) nesnaží hodnotit. Ukazuje prostě tvář dané chvíle v dané době. V tom je síla jeho pohledu i celé knihy, která přináší historicky mimořádně cenné, většinou poprvé publikované fotografie v estetickém grafickém celku.

-- Aleš Rett, ředitel Montanex,a.s.--

 

křest knihy Vojtěcha PályKniha byla slavnostně pokřtěna v prostorách obřadní síně Radnice v Krásném Poli ve čtvrtek 26.4.2012 u příležitosti 67. výročí osvobození Krásného Pole. Zájemci mají možnost si publikaci zakoupit na zdejším úřadě za cenu 120,- Kč.


Fotografie: rodinný archiv                                                                                         kniha Krásné Pole očima Vojtěcha Pály
Sestavili a popisky opatřili: Zdeňka Klásková, Dušan Pála
Grafická úprava: Zdenka Weissová
Obálka: Zdenka Weissová (s použitím fotografií V.Pály a D.Pály)
Redaktor: Miroslav Vlček
Tisk: Tiskárna Printo Ostrava - Poruba

V roce 2012 vydal Městský obvod Krásné Pole ve vydavatelství MONTANEX, a.s. www.montanex.cz, kde vyšla jako 456. publikace.