V Krasnym Polu na kopečku

obraz minulosti Krásného Pole

Často jsme se při debatách s přáteli, pokud jsme zabrousili do minulosti naší obce, pohybovali pouze v rovině dohadů. Zůstávala spousta nezodpovězených otázek. Chyběla literatura, která by to či ono naše tvrzení doložila. Tento problém je již vyřešen. Jsem ráda, že se panu Antonínu tichému, jenž delší čas sbírá příběhy z nedaleké minulosti pro svou rodinnou kroniku, podařilo přesvědčit a nadchnout pana Zdeňka Bajgara, též rodáka a našeho spoluobčana, pro zajímavou, ale náročnou práci. Ze vzpomínek, které ještě zůstaly a z písemností, které se uchovaly v obecních a zemských archivech slepil obraz minulosti naší obce. Tak se narodila kniha "V Krasnym Polu na kopečku", kterou iniciativně vydal Městský obvod Krásné Pole.

Kniha byla slavnostně pokřtěna v pátek 27. listopadu 2009 v prostorách základní školy. Křtu se zúčastnilo mnoho nejen našich občanů. Přišli i z Velké Polomi, Dolní Lhoty, Pustkovce i odjinud. Myslím, že nelitovali. Slavnostní podvečer zpestřili kulturním programem Patrik Bialek hrou na kytaru. Soubor Krasničanek, jehož úroveň pod vedením Aleny Blahové den ze dne roste, předvedl krásné folklorní taneční vystoupení. Smíšený pěvecký sbor při kostele sv. Hedviky vedený Jitkou Hrazděrovou, jenž je v současné době jediným souborem v obci, vyvíjejícím uměleckou činnost dospělých, se také připojil. O závěr kulturního bloku se, pod vedením Nadi Chalcařové, opět úspěšně postarala hudecká muzika.kniha V Krasnym Polu na kopečku

 

O tom, jak se publikace zrodila a co se ještě do ní nevešlo, hovořil autor Zdeněk Bajgar. Po pře čtení pozdravného dopisu náměstka primátora Lubomíra Pospíšila již vzácný host, majitel galerie a náš spoluobčan PhDr. Petr Pavliňák, starosta městského obvodu Ing. Tomáš Výtisk a autor uvedli knihu symbolickým křtem do života. Nutno dodat, že o ni je veliký zájem. Někteří naší občané si ji rovnou zakoupili na slavnostním večeru.
--  Jana Bajgarová --

 

  

 

Autor: JUDr. Zdeněk Bajgar
Grafická úprava: Tripon Media s.r.o., Martin Klimánek, Tomáš Adamus
Fotodokumentace: Archiv města Ostavy, soukromé sbírky, autor
Vydavatel: Městský obvod Krásné Pole
Rok vydání: 2009
Tisk: Grafico Opava

 

Prezentace 2. dílu knihy „V Krasnym Polu na kopečku“

Dne 7. prosince 2012 proběhla v budově Základní školy prezentace 2. dílu knihy Zdeňka Bajgara „V Krasnym Polu na kopečku“. V průběhu večera byly předvedeny ukázky z této publikace. Velký ohlas u přítomných měly zejména nahrávky kupletů Františka Kotaly, zvaného pod přezdívkou „Karlíček“ nazpívané přímo jeho autorem a jeho vinše.

2.díl knihy_2

Líbily se také různé vtipné příběhy mnohé v krasnickém nářečí, které přečetly učitelky Jana Bajgarová a Jiřina Havrlantová.

Vlastní prezentaci provedl společně náměstek hejtmana moravskoslezského kraje Ing. Ivan Strachoň, autor Toulek českou minulostí spisovatel Dr. Petr Hora-Hořejš a starosta městského obvodu Ing. Tomáš Výtisk. Celou akci vtipně moderovala vnučka autora knihy Iva Bajgarová.

 2. díl knihy_1

 

 

Autor: JUDr. Zdeněk Bajgar
Fotodokumentace: soukromé sbírky, autor
Vydavatel: Lektiko, s.r.o.
Rok vydání: 2012
Sazba: Kateřina Hoferková Vévodová
Tisk: Printo, spol. s r.o.

 

Pokračování knih autora JUDr. Zdeňka Bajgara:

V Krasnym Polu na kopečku III - Historie Krásného Pole ve fotografii

V Krasnym Polu na kopečku IV - Jak se v Krásném Poli kdysi žilo