Památné stromy

dva buky lesní červenolisté (Fagus silvatica "Atropunicea" a Fagus silvatica "Roseomarginata")

se nachází na hřbitově na pozemku parc.č. 760/1 v k.ú. Krásné Pole (mj. na nejvyšším bodě celého území města Ostravy - 335 m).památné stromy