Informace o inzerci

Zpravodaj "Krasničan" vychází 4x ročně v měsících březen, červen, září a prosinec. Termíny uzávěrek jsou vždy k 28. 2., 31. 5., 31.8. a 30.11. daného roku.

Zpravodaj vychází v barevném provedení formátu A4, 850 ks (1 výtisk do RD) a cena za inzerci je následující :
 

  • formát A4 na výšku ...........  4.000,- Kč
  • formát A5 na šířku ............  2.000,- Kč
  • formát A6 na výšku ...........      500,- Kč
  • formát A7 (krátká inzerce) ...   250,- Kč

Výše uvedená cena je bez DPH.

Inzerci zasílejte na e-mailovou adresu posta@krasnepole.ostrava.cz v uvedeném formátu pdf s uvedením fakturační adresy. Bližší informace na tel.č. 599 426 102.