Pomník II. světové války

lokalita: ulice Družební (na hřbitově) pozemek parc.č. 761 k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava popis: čtyřmetrový žulový pylon, po jeho obou stranách jsou mramorové desky se jmény padlých ve II. světové válce. U pomníku umístěna černá žulová deska s textem "park osvobození".