Smlouvy o poskytnutí dotace

uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, zveřejněné dle ustanovení § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

2015

1. TJ SOKOL Krásné Pole - na úhradu činnosti zveřejněno 22.10.2015
2. TJ SOKOL Krásné Pole - na opravu zázemí jednoty zveřejněno 22.10.2015
3. TJ SOKOL Krásné Pole - nájem pozemků zveřejněno 22.10.2015
4. ZO Český zahrádkářský svaz Krásné Pole - na úhradu nájemného a odkup pozemku,       zveřejněno 22. 10. 2015

2016

1. TJ SOKOL Krásné Pole - na úhradu činnosti, zveřejněno 7. 4. 2016
2. ZO Český zahrádkářský svaz Krásné Pole - na úhradu nájemného a činnost a provoz spolku, zveřejněno 7. 4. 2016
3. TJ SOKOL Krásné Pole - na opravu objektu v zázemí jednotky, zveřejněno 20. 6. 2016
   

2017

1. TJ SOKOL Krásné Pole - na úhradu nákladů a odkup pozemku, zveřejněno 12.4.2017
    TJ SOKOL Krásné Pole - dodatek ke smlouvě, zveřejněno 3. 7. 2017    
    TJ SOKOL Krásné Pole - dodatek ke smlouvě č. 2, zveřejněno 4. 10. 2017
2. JUDr. Zdeněk Bajgar - k úhradě nákladů spojených s vydáním knihy, zveřejněno 8. 11. 2017