Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Krásné Pole - povinně zveřejňované informace

Dokumenty Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole, ul. Družební 336, zveřejňované dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou rovněž zveřejněny na elektronické úřední desce MOb Krásné Pole. V listinné podobě jsou k nahlédnutí u příspěvkové organizace.