Úřad

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Krásné Pole

Základní údaje:

Organizační struktura úřadu:

starosta

místostarostka

Ing. Tomáš Výtisk

Zdeňka Klásková

tvytisk@krasnepole.ostrava.cz

599 426 104, 724 044 276
zklaskova@krasnepole.ostrava.cz
599 426 109

 

tajemnice

Ing. Hana Radková

 599 426 105, 725 437 759

úsek vnitřních věcí
podatelna, ověřování, hřbitov,
přestupky


sekretariát, ohlašovna

Lea Škopková 

 

 

Bc. Radka Sobková

 

lskopkova@krasnepole.ostrava.cz
599 426 108

 

rsobkova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 102

 

úsek finanční, poplatky ze psů

Ing. Petra Doležalová

Lucie Svobodová

pdolezalova@krasnepole.ostrava.cz
599 426 106, 734 288 167

lsvobodova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 106, 722 969 735

úsek sociální

 

Eliška Dudová

Ing. Hana Radková

edudova@krasnepole.ostrava.cz

hradkova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 101, 601 086 895, 725 437 759

úsek stavební úřad, silniční správní úřad Kateřina Ormandy
Martina Vincourková

 
599 426 103, 722 984 505
mvincourkova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 103, 722 984 587

úsek majetku, Czech point a místní rozhlas Jana Vavrečková

jvavreckova@krasnepole.ostrava.cz

599 426 107

úsek provozní

Jiří Kollár

Milan Kozelský

728 198 621

702 153 058

správce hřbitova Miluše Válková 721 513 162

Záležitosti, které pro Krásné Pole vyřizuje ÚMOb Svinov:

matrika ( uzavření manželství, rodné listy, úmrtní listy)

Záležitosti, které pro Krásné Pole vyřizuje ÚMOb Poruba:

orgán sociálně právní ochrany dětí

Záležitosti v přenesené působnosti, které vykonává Magistrát města Ostravy:

poplatek za komunální odpad

živnostenské podnikání