Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu

tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu životní prostředí

banner

Název projektu: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu

Žadatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Krásné Pole
Identifikační číslo projektu: 26557792
Kraj realizace: Moravskoslezský kraj

Prioritní osa: 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a světu(ERDF)
Primární oblast podpory:7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství a enviromentálních informací

Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu je vybudování hřiště pro děti z mateřských škol v přírodním stylu. Základ tvoří realizace terénních modulací, které budou sloužit jako podklad pro různé hrací prvky. Zbudují se zde různé prvky mobiliáře např. skluzavky, šplhací lávky, oplocení atd. Nelze opomenout také sadové úpravy, kterými dojde k začlenění díla do krajiny.

Cíl projektu:

Cílem realizace projektu je vytvoření zahrady v přírodním stylu, ve které se děti seznámí s přírodou a kde se budou moci seberealizovat.

Financování:

Celkové výdaje                                   6 763 tis. Kč

Způsobilé výdaje                                5 232 tis. Kč

Celková dotace (ERDF a SR)            4 709 tis. Kč  (90% způsobilých výdajů)

Spolufinancování  SMO                       524 tis. Kč

Nezpůsobilé výdaje                            1 531 tis. Kč

zahrada