Projekt Operační program Zaměstnanost

projekt s názvem "Zvýšením odborných kompetencí k lepší profesionalitě a efektivitě městského obvodu Krásné Pole"

eu_zaměstnanost

název projektu:

Zvýšením odborných kompetencí k lepší profesionalitě a efektivitě městského obvodu Krásné Pole

číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002797

Náplní projektu je odborné vzdělávání zaměstnanců úřadu, zastupitelů obvodu a členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Projekt byl zahájen 1. 1 2018 a realizace aktivit bude probíhat do 31. 12. 2019.

Dokumenty vytvořené v rámci projektu:

1. Metodika řízení rozvoje

2. Evaluace přínosů projektu