Zastupitelstvo MOb Krásné Pole

Složení členů Zastupitelstva městského obvodu Krásné Pole.

Zastupitelstvo městského obvodu má 15 členů. Je voleno občany městského obvodu na čtyřleté funkční období. Do jeho působnosti patří zejména hospodaření s majetkem a schvalování rozhodujících majetkoprávních úkonů k majetku, jenž byl městskému obvodu svěřen, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu městského obvodu, volba, zřizování a ustavení orgánů městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu jedná podle jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.

 

Ing. Tomáš Výtisk
KDU-ČSL
starostafunkce v zastupitelstvu
Zdeňka Klásková
SNK MEŠNICE
místostarostka
Nikolas Mumulos
ČSSD
člen rady

Bc. Věra Pražáková

KDU-ČSL

členka rady

Martin Prokeš

ODS

člen rady
Ing. Eva Dostalová
KDU-ČSL
členka zastupitelstva předsedkyně finančního výboru
Ing. Miroslav Kondé
KDU-ČSL
člen zastupitelstva

Ing. Miroslav Broskevič

KDU-ČSL

člen zastupitelstva
Radim Homola
ODS
člen zastupitelstva
Radek Slončík
ODS
člen zastupitelstva
Aleš Bajgar
KSČM
člen zastupitelstva předseda kontrolního výboru
Ing. Dušan Lederer
KDU-ČSL
člen zastupitelstva
Mgr. Roman Vlkovič
KDU-ČSL
člen zastupitelstva
Jan Pandularis
SNK MEŠNICE
člen zastupitelstva
Bc. Zuzana Vojkůvková
SNK MEŠNICE
člen zastupitelstva