Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů

 2. Základní informace k životní situaci

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012 stanoví povinnost chovatelů psů na území statutárního města Ostravy nechat označit psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů psů. Do evidence chovatelů je třeba nahlásit ukončení chovu psa, příp. změny a to do 30 dnů ode dne, kdy byl chov psa ukončen nebo kdy změny nastaly.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Chovatel psa, tj. každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně, přemísťuje psa, nebo obchoduje se psy, provozuje útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro psy, provádí pokusy na psech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení, Chovatel je považován za držitele dle vyhlášky o poplatcích ze psů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pro splnění povinnosti stanovené vyhláškou je třeba nechat psa označit čipem a přihlásit se do evidence chovatelů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nechte označit psa čipem a přihlaste se do evidence chovatelů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na příslušném úřadu městského obvodu dle místa trvalého pobytu chovatele nebo kde se chovatel se psem zdržuje.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Ing. Pavlína Hruzíková, 599 426 106, pavlina.hruzikova@krasnepole.ostrava.cz

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  V papírové podobě k dispozici na zdejším úřadě u Ing. Petry Doležalové, II. patro.

  přihlášení do evidence chovatelů psů 

  hlášení změn - ukončení chovu psa

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Úřad městského obvodu provede zápis do evidence bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Formuláře lze zasílat na e-mailovou adresu posta@krasnepole.ostrava.cz

  K žádosti je nutné připojit naskenované potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu. Tatkto zaslané formuláře není nutné podepsat elektronickým podpisem.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týráním ve znění pozdějších předpisů

  - Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence  
     jejich chovatelů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Porušení povinnosti lze postihovat jako přestupek nebo správní delikt. Sankcí je pokuta do výše 50.000,- Kč. Kontrolu dodržování obecně závazné vyhlášky provádí strážníci městské policie.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.06.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno