Biologický odpad

tzv. kompostery - hnědá plastová popelnice sloužící k odpadu ze zeleně

OZO Ostrava nabízí službu občanům vlastnícím nemovitost zahrady nebo zatravněného pozemku jako nadstandardní doplněk k současnému systému bezplatné možnosti uložení odpadu posečené trávy, shrabaného listí, event. spadaného ovoce do sběrného dvora, která je i nadále zachována.
Princip této aktivity spočívá v nabídce pohodlí prostřednictvím poskytnuté speciální nádoby - komposteru (hnědá plastová popelnice, u dna prostor pro odsazování vody, v bocích odvětrávací otvory proti zahnívání, pojezdová kolečka), kterou bychom obsluhovali v intervalu 1 x za 14 dnů v období vegetační aktivity duben- listopad.
Cena služby (vč. DPH) je pro občany kalkulována pro nádobu s objemem :
120 litrů  60,- Kč/měsíc, tj. 480,- Kč/rok, resp. 8 měsíců
240 litrů  80,- Kč/měsíc, tj. 640,- Kč/rok
S ohledem na dosavadní zkušenost a dvoutýdenní cyklus doporučujeme spíš nádobu větší, ale není problém v průběhu služby provést změnu nebo navýšení.

Z těchto důvodů nebude zdejší úřad již nadále zajišťovat svoz biologického odpadu !
Svoz velkoobjemového odpadu zůstává dle dosavadních zvyklostí. Tuto službu úřad nabízí, jako pomoc starším, osamělým občanům, kteří si ji prokazatelně nemohou zajistit sami.