Sběrný dvůr Krásné Pole

ul. Krásnopolská u benzinové stanice

Provozní doba

Zdejší úřad nabízí zdarma svoz velkoobjemového odpadu starším, osamělým občanům, kteří si tuto službu prokazatelně nemohou zajistit sami. Telefonické objednávky na podatelně úřadu, tel.č.: 599 426 102.

Kontejnery na sběr elektrozařízení

tzv. zvony červené barvy

Biologický odpad

tzv. kompostery - hnědá plastová popelnice sloužící k odpadu ze zeleně