Kontejnery na sběr elektrozařízení

tzv. zvony červené barvy

V lednu byly v Ostravě rozmístěny první stacionární kontejnery (zvony červené barvy) na sběr drobného elektrozařízení z domácností. Občané do těchto nádob mohou odkládat vysloužilé elektrospotřebiče, například mobilní telefony, klávesnice, rychlovarné konvice, hračky a další drobné elektrospotřebiče. Kromě zabezpečeného otvoru pro elektrospotřebiče mají kontejnery také integrovaný box pro vzhození použitých baterií a monočlánků. 

Svoz těchto nádob bude 1x měsíčně zajišťovat OZO Ostrava s.r.o.

V našem městském obvodě se nádoby nachází na stanovišti pro separovaný sběr odpadů na ulici :
- Vrbka pod prodejnou potravin U Milanů
- Pohoří u potravin Budoucnost