Vítání dětí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vítání dětí

 2. Základní informace k životní situaci

  Vítání nových občánků městského obvodu Krásné Pole probíhá v obřadní síni Úřadu městského obvodu Krásné Pole zpravidla dvakrát ročně.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  zákonní zástupce dítěte

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Na obřad vítání občánků je dítě a jeho rodina pozvána na základě předem vyplněného souhlasu dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplnit souhlas se zpracováním osobních údajů a zaslat  na adresu:

  Úřad městského obvodu Krásné Pole, ul. Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole.

  Elektronicky lze souhlas zaslat pouze prostřednictvím datové schránky, případně podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

  Souhlas  je rovněž možné odevzdat osobně u sociálního pracovníka  Úřadu městského obvodu, 2. poschodí

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úsek sociální Úřadu městského obvodu Krásné Pole

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Bc. Eliška Dudová
  Sociální pracovnice
  599426101
  601086895
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  K tomu, abychom mohli zaslat pozvánku k obřadu vítání dětí, je třeba doručit vyplněný formulář "Souhlas se zpracováním osobních údajů ".  Formulář vyplní zákonný zástupce. Tyto formuláře jsou k dispozici zde nebo v kanceláři sociálního pracovníka. 

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Není zpoplatněno.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny. Zveme rodiče s dětmi staršími 6-ti týdnů. Slavností obřady vítání dětí se konají zpravidla 2x ročně. Písemnou pozvánku rodiče obdrží před obřadem.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektroniky lze formulář "Souhlas se zpracováním osobních údajů " zaslat pouze podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, případně  prostřednictvím datové schránky.

   

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou související předpisy

  Nejsou stanoveny.

 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou stanoveny.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  27.08.2019

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace