Životní prostředí - vydání rybářského lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Životní prostředí - vydání rybářského lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Žádost o vydání rybářského lístku

  Rybářský lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.

  Rybářský lístek se vydává s dobou platnosti: 30 dní, 1 rok, 3 roky, 10 let nebo na dobu neurčitou.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzické osoby, pokud mají zájem o lov ryb v rybářských revírech.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Rybářské lístky pro občany s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy vydávají příslušné úřady městských obvodů dle místa trvalého pobytu žadatele.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Občané s trvalým pobytem na území MO Krásné Pole – Úřad městského obvodu Krásné Pole, odbor majetkový a stavební úřad, Družební 576, 725 26 Ostrava

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz,
  • doklad o získané kvalifikaci, kterým je, buď osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dříve vydaný rybářský lístek; to neplatí pro rybářský lístek s platností na 30 dnů.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

  • 30 dní - 200 Kč
  • 1 rok - 100 Kč
  • 1 rok pro osoby mladší 15 let, nebo studující rybářství, nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání, nebo funkce - 50 Kč
  • 3 roky - 200 Kč
  • 3 roky pro osoby mladší 15 let, nebo studující rybářství, nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání, nebo funkce - 100 Kč
  • 10 let - 500 Kč
  • 10 let pro osoby mladší 15 let, nebo studující rybářství, nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání, nebo funkce - 250 Kč
  • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let - 1 000 Kč
  • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství, nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání, nebo funkce - 500 Kč
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 
  • Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě odmítnutí vydání rybářského lístku, se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Tomu, kdo neoprávněně chytá ryby, může mu být uložena pokuta až do výše 8.000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  18.04.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno